زن


اول عذرخواهی میکنم چون شاید این خاطره کمی به مذاق بعضی دوستان خوش نیاید.

------------------------

دست در دست دختری گوشه خیابان قدم میزند اما به  مجرد وارد شدن اسمش در شناسنامه دختر ، دخترک که حالا همسر اوست باید یک قدم عقبتر برود.

---------------------------

مثل هرروز رفتم سر خدمت خیلی خسته بودم توان ویلچر را نداشتم رفتم در دفتر تحویل ویلچر امانی و آنجا نشستم .

حداقل در دفتر ایستاده نیستم و راه نمیروم گرچه کار ساده ای نیست.

خوب آمار گیری طبق عرف شمارش چرخها، شمارش مدارک . مدارک همه کاملند از کشورهای مختلف ایران عربستان عراق پاکستان.

بیچاره این شیعه های پاکستان چه مشقتی میکشند تا به این بهشت خاکی خفته در خراسان برسند.

شنیده ام که به همسرانشان سیاه سر میگویند(یا چیزی شبیه این) کارت یکی از بانوان زائر پاکستانی توجهم را جلب کرد.

داد و بیداد ، ادعای مسلمانی داریم، ادعای داشتن کاملترین دین، و برابری زن و مرد در این دین ، اما در کارت آن بانو به جای کلمه زن یا مونث جلوی کلمه جنسیت نوشته بود : عـ.ــــ.ورت.

یاد رساله ها افتادم که درونش نوشته بود تمام بدن زن حکم عـ.ورت دارد و پوشاندن همه آن واجب است....

 

تمام روز به این فکر بودم که اگر600 کیلومتر دورتر زندگی میکردم چه اتفاقی می افتاد.

خوب بالاخره جای شکر دارد....

/ 4 نظر / 21 بازدید
فرزانه

منم همیشه به این جبر جغرافیائی فکر میکنم اینکه چقدر زندگیم تحت تاثیر این جبر هست

منتظر

سلام ازلطفتان ممنون وبلاگ ما هم با نام زیبای وب شما پیوند خورد از طرف ما هم نایب الزیاره باشید.

فرنوش

تغییر جزئی از طبیعت است... تنها قسمتی است که در آن سهیم هستیم و... از زمانی آغاز می شود که ما تصمیم می گیریم!... (نقل از موش سر آشپز!!!!)[نیشخند]

حسن

باسلام اینکه پاکستانیها یا هرمنطقه دیگری چه آداب واخلاقیات وعقاید ورسومی دارند ربطی به اسلام نداره اگر در توضیح المسائل هم بدن زن در حکم عورت او خوانده شده به سبب حرمت در نگاه کردن به بدن نامحرم و تمایلاتی است که در خصوص روابط زن ومرد در این مورد میباشد